Hotline02-0456531   

 

 
 
 
 
 
 

 pic

 

 

สมัครดีลเลอร์ (ตัวแทนจำหน่าย)
 สมัครดีลเลอร์ของ
http://www.hikvision-th.com/  นั้น มีสิทธิประโยชน์และข้อดีเช่นทางบริษัทฯเรานั้นเน้นการขายส่งเป็นหลักทางบริษัทฯยินดีและขอเชิญชวนร่วมมาสมัครดีลเลอร์ของเรา ท่านจะมีหน้าร้าน หรือ ไม่มีก็ได้ ขอให้เดินสายกล้องวงจรปิดได้ทางบริษัทฯจะได้ส่งลูกค้าให้ได้ตามพื้นที่ใกล้ เคียงที่ท่านทำงานอยู่ ท่านสมัครดีลเลอร์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 

กรณีเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
  
ดาวโหดใบสมัครดีเลอร์  ....คลิ๊กที่นี่.... 
1.เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
2.สำเนาบัตรประชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
4.กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอสำเนา ภพ. 20 ด้วย (ถ้ามี)
5.แผนที่ตั้งบริษัท ที่สามารถติดต่อได้

กรณีเปิดเป็นร้านค้า แต่ยังไม่ได้จดในรูปแบบบริษัท ก็สมัครได้ โดยใช้เอกสารในการสมัครดังนี้

1.สำเนาบัตรประชนผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
3.แผนที่ร้านค้า ที่สามารถติดต่อได้
4.โทรศัพท์แจ้งความจำนงค์ในการขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ส่งเอกสารแล้วรบกวนแจ้ง

1. ติดต่อ เบอร์ 095-4749201
2.ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
3. E-mail : hikonline191@gmail.com
 
**หมายเหตุ**

เมื่อได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง เอสเค กรุ๊ป (ไทยเเลนด์) แล้ว แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อ
กับทางบริษัท ภายใน 3 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่าน

 

CONTACT

บริษัท เอสเคกรุ๊ป ไทยเเลนด์ จำกัด       
โทรศัพท์ : 02-0456531
สายด่วน : 095-4749201

 

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์