กล้องวงจรปิด Hikvison ประเทศไทย HD Camera Dome 5mp


 


 
 
 
 
 
 
 
 

 pic

 
 

>> Hikvision Dome Turbo HD Camera 5 MP <<

 

         
   

 HikVision DS-2CE56H1T-IT3Z

    5 MP HD Motorized VF EXIR Turret Camera

 

 
     

 
             
 

         
   

 HikVision DS-2CE56H1T-ITZ

   5 MP HD Motorized VF EXIR Dome Camera

 

 
     

 
             


         
 

 

 HikVision DS-2CE56H1T-AITZ

   5 MP HD Motorized VF EXIR Dome Camera 

 

 
     

 
             


         
   

 HikVision DS-2CE56H1T-VPIT3Z

    5 MP HD Motorized VF EXIR Dome Camera

 

 
     

 
             


         
   

 HikVision DS-2CE56H1T-AVPIT3Z

    5 MP HD Motorized VF EXIR Dome Camera


 

 
     

 
             


 
         
   

 HikVision DS-2CE56H5T-VPIT

    5 MP HD Motorized VF EXIR Dome Camera

 

 
     

 
             


Black  1 2 3 4  Next