pic

 
 

 
 
   
   People Counting คือ?
 
   โซลูชันการนับจำนวนคนของ Hikvision มีความแม่นยำและประสิทธิผลสูง ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่ามีผู้คนกี่คนอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆ ตลอดเวลา เคลื่อนไหวอย่างไร รวมตัวกันที่ไหน และช่วงที่มีการเข้าพักสูงสุด คุณสามารถใช้เพื่อวางแผน ดำเนินการทันที และปรับปรุงบริการ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับผลกำไร
   
   
iDS-2CD6810F/C
Dual-Lens People Counting 
CameraiDS-2CD6810F-IV/C
Outdoor Dual-Lens People Counting
Camera