pic

 
 

 
 Thermal คือ?
   
   วัตถุใดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์จะปล่อยรังสีอินฟราเรด (IR) ที่ตรวจพบได้ ยิ่งอุณหภูมิของวัตถุยิ่งสูงความเข้มของรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งสูงด้วย ด้วยการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของความเข้มแสงอินฟราเรดระหว่างวัตถุ กล้องตรวจจับความร้อนจึงทำให้รังสีอินฟาเรดที่มองไม่เห็น "ปรากฏ" ในรูปแบบของภาพโซนความร้อน
   
   
   
   ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ภาพความร้อน และการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ กล้องตรวจจับความร้อน Hikvision รับประกันถึงการตระหนักในชั้นของเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การป้องกันอาณาเขตโดยรอบ การตรวจวัดอุณหภูมิ และการตรวจจับอัคคีภัย สามารถ "มองเห็น" จากระยะไกลได้เกือบทุกสภาพแสงหรือทุกสภาพอากาศ ทำให้แยกแยะบุคคลและยานพาหนะออกจากวัตถุอื่นๆ ได้ด้วยความสามารถของการเรียนรู้เชิงลึก ด้วยระบบบันทึกภาพด้วยแสงและเมตาดาต้าที่มองเห็นได้ 
   
   
   
 กล้องตรวจจับความร้อน Hikvision จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังเหตุการณ์และเหตุฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ซีรีส์สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบการปกป้องอาณาเขตโดยรอบขั้นสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย โดยสร้างขึ้นให้ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่รุนแรงและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย